Blok Out

Privacyverklaring

Inleiding

BOEi hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op BOEi rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De volledige privacyverklaring van BOEi leest u hier

Voor wie is deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor gebruikers van de app Blok Out

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

 • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
  Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
 • Toestemming:
  In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
 • Dit noodzakelijk is voor de goede werking van de app:
  In de app wordt gebruikgemaakt van een component gemaakt door PTC Inc. genaamd Vuforia, onderaan deze pagina vindt u een link naar de privacy voorwaarden van deze component.
  Ook gebruikt de app componenten gemaakt door Unity. Deze zijn o.a. noodzakelijk voor het kunnen doen van een In App Aankoop (IAP).
  Onderaan deze pagina vindt u een link naar de privacy voorwaarden van Unity.

Links naar andere websites

In de app treft u links aan naar andere websites. BOEi is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

De Vuforia component (PTC Inc.)

Deze component, vervaardigd door PTC Inc., houdt een aantal gegevens bij. Deze staan op de website van Vuforia vermeld: Privacy beleid Vuforia.

Unity Analytics & IAP

Deze component, vervaardigd door Unity Technologies, houdt een aantal gegevens bij. Deze staan vermeld op de website van Unity: Privacy beleid Unity.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. Datum laatste aanpassing: 9 maart 2018.